Miljö & renhållning

Avfallshantering

Ansvaret för avfallshanteringen på Åland vilar på oss alla. 
I Saltvik är avfallshanteringen uppbyggd på följande sätt:

Fastighetsnära hämtning
Hushållen ska själva teckna avtal med en entreprenör om hämtning av hushållssopor och entreprenören fakturerar hushållen för servicen. Observera att detta även gäller stugägare.
Kontaktuppgifter till lokala entreprenörer finns längst ner på den här sidan.

Återvinningsstationer
I Saltvik finns två obemannade miljöstationer, en i Kroklund och en i Kvarnbo. Vid miljöstationerna kan du bland annat lämna förpackningsmaterial (tetror, metall, glas, hårdplast, papper och kartong, gärna komprimerat).
Större mängder bör dock lämnas in till Returdepå, för att undvika överfulla kärl i återvinningsstationerna. En enkel sorteringsguide finns här intill på sidan.
Sommartid finns det även insamling i Hamnsundet. Denna är dock enbart till för till exempel cykel- och båtturister (ej stugägare eller fast boende), som inte har någonstans att sätta sina sopor när de lämnar kommunen.

Returdepå
Kommunen tillhandahåller, genom ett samarbete med Finströms kommun, tillgång till den bemannade återvinningscentralen Returdepån vid Getavägen. Hit kan hushåll och stugägare från Saltvik och Finström föra så gott som all typ av avfall, t.ex. farligt avfall, restavfall och om du har större mängder sorterat avfall.
För vissa avfallsslag uppbärs en avgift. Avgifterna hittar du via länken Avgifter & stöd överst på sidan.

Miljö

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) fungerar som övervakande myndighet för miljö- och hälsoärenden samt beviljar tillstånd för flertalet olika verksamheter.

Kontakta ÅMHM t.ex. om du skall:

  • muddra
  • fylla ut i vatten
  • spränga
  • borra brunn (för vatten eller värme)

Saltviks kommuns återvinningspunkter

På kartan är kommunens återvinningsstationer och Returdepån utmarkerade.

Återvinningscentral Saltviks Returdepå

Återvinningscentral Saltviks Returdepå

Återvinningsstation Kroklund

Återvinningsstation Kroklund

Återvinningsstation Kvarnbo

Återvinningsstation Kvarnbo

Öppethållningstider vid Returdepån:

Öppet följande helgfria dagar:
Måndagar         16.00 – 20.00
Onsdagar         16.00 – 20.00
Lördagar          10.00 – 13.00

Kväll före helgdag öppet kl. 16.00 - 18.00.
Stängt följande helgdagar: Trettondagsafton, Påskafton, Annandag påsk, Första maj, Självstyrelsedagen, midsommardagen, Alla helgons dag,  Självständighetsdagen, juldagen och nyårdagen.

Telefon: +358 457 345 1057
Adress: Getavägen 721 (se kartan)

Lokala renhållnings-entreprenörer

Kontaktuppgifter till lokala entreprenörer för fastighetsnära hämtning av avfall:

Kuhlmans Åkeri
Tel. +358400529190 
E-post: 
kuhlmans.akeri@aland.net

Miro Transport
Tel. +3581812930
E-post: 
info@miro.ax  

Ålands Renhållning
Tel. +3581827580
E-post: 
info@renhallningen.ax