Saltviks kommunkansli och bibliotek betjänar på distans under tiden 1.3 – 14.3.2021

På grund av rådande smittläge och landskapsregeringens rekommendation om begränsningar (27.2.2021) stänger kommungården i Saltvik för obokade besök. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid infarten till kommunkansliet.

Biblioteket betjänar på distans och all fritidsverksamhet ställs in.

Kultur

I Saltvik finns ett rikt kulturliv och det är i första hand föreningar och byalag som ligger bakom en hel del av det som ordnas. Även kommunen bidrar till kulturlivet, exempelvis genom de utställningar och evenemang som arrangeras i kommunens bibliotek. Under de senaste åren har det ordnats utställningar, viscafé och litteraturkvällar.

I våra skolor och daghem erbjuds barnen kultur i form av klubbverksamhet, teater, musikevenemang och författarbesök.

Sunnanberg vårdhem har kultur i vården för sina vårdtagare. Den utgörs av allsång, teater och konstutställningar. Bibliotekssekreteraren besöker regelbundet vårdhemmet och har högläsning för de boende där.

Saltviks församling bidrar även de till kulturlivet, genom att regelbundet ordna musikkonserter i kyrkan.

De lokala föreningarna och byalagen i kommunen erbjuder också kultur i form av byavandringar, teater, föreläsningar och musik.

Till de allmänna tillställningarna annonseras det i kommunens infoblad och i dagstidningarna, så för att inte missa dessa evenemang följ med och läs om vad som erbjuds.

Publicerad 24.2.2020
Uppdaterad 28.4.2020