Saltviks kommunkansli ser helst att besök förbokas.

Med anledning av ökad smittspridning betjänar vi helst på distans. Vi uppmanar till att boka eventuella besök i förväg och vi hjälper gärna till via telefon och e-post. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid huvudingången under kontorstid och övrig tid i brevlåda vid infarten till kommunkansliet. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. 

Uthyrning av idrottshallar och fritids-/hobbyverksamhet

I enlighet med Ålands landskapsregerings beslut (79 S3) 6.5.2021 gäller följande rekommendationer:
Hobby- och fritidsverksamhet för vuxna i kommunens idrottshallar tillåts för upp till 20 personer (50 personer om man följer landskapsregieringens anvisning om förhindrande av coronasmitta) under perioden 6.5-20.5.2021. Detta betyder att vi i Saltvik har fritidsaktiviteter både inne och ute för barn och ungdomar samt att det går att boka träningstider i våra hallar.

Kultur

I Saltvik finns ett rikt kulturliv och det är i första hand föreningar och byalag som ligger bakom en hel del av det som ordnas. Även kommunen bidrar till kulturlivet, exempelvis genom de utställningar och evenemang som arrangeras i kommunens bibliotek. Under de senaste åren har det ordnats utställningar, viscafé och litteraturkvällar.

I våra skolor och daghem erbjuds barnen kultur i form av klubbverksamhet, teater, musikevenemang och författarbesök.

Sunnanberg vårdhem har kultur i vården för sina vårdtagare. Den utgörs av allsång, teater och konstutställningar. Bibliotekssekreteraren besöker regelbundet vårdhemmet och har högläsning för de boende där.

Saltviks församling bidrar även de till kulturlivet, genom att regelbundet ordna musikkonserter i kyrkan.

De lokala föreningarna och byalagen i kommunen erbjuder också kultur i form av byavandringar, teater, föreläsningar och musik.

Till de allmänna tillställningarna annonseras det i kommunens infoblad och i dagstidningarna, så för att inte missa dessa evenemang följ med och läs om vad som erbjuds.

Publicerad 24.2.2020
Uppdaterad 28.4.2020