Kultur

I Saltvik finns ett rikt kulturliv och det är i första hand föreningar och byalag som ligger bakom en hel del av det som ordnas. Även kommunen bidrar till kulturlivet, exempelvis genom de utställningar och evenemang som arrangeras i kommunens bibliotek. Under de senaste åren har det ordnats utställningar, viscafé och litteraturkvällar.

I våra skolor och daghem erbjuds barnen kultur i form av teater och författarbesök.

Sunnanberg vårdhem har kultur i vården för sina vårdtagare. Den utgörs av allsång, teater och konstutställningar. Bibliotekssekreteraren besöker regelbundet vårdhemmet och har högläsning för de boende där.

Saltviks församling bidrar även de till kulturlivet, genom att regelbundet ordna musikkonserter i kyrkan.

De lokala föreningarna och byalagen i kommunen erbjuder också kultur i form av byavandringar, teater, föreläsningar och musik.

Till de allmänna tillställningarna annonseras det i kommunens infoblad och i dagstidningarna, så för att inte missa dessa evenemang följ med och läs om vad som erbjuds.

För att prenumerera på Saltviks infoblad Följ den här länken