Några byggnader nära vattnet

Välkommen till Saltvik!

I Saltvik strävar vi mot toppen. Med Ålands högsta berg inom kommunens gränser tror vi att det ligger i våra gener. Vi är inte alltid bäst, men vår strävan är att ligga på topp. Ibland lyckas vi. Ibland är vi till och med etta. Vi går gärna vår egen väg. Samtidigt vet vi att ensam inte är stark och styrkan ligger i att ha goda relationer och fruktbara samarbeten.

Nyheter

Saltvik informerar juni 6/2024

Klicka på bilagan här intill för att läsa juninumret av Saltvik informerar.
Läs mer om Saltvik informerar juni 6/2024

Saltvik informerar maj 5/2024

Klicka på bilagan här intill för att läsa majnumret av Saltvik informerar.
Läs mer om Saltvik informerar maj 5/2024

Ismaskinen är igångsatt

Ismaskinen i Hamnsundet är nu igång under sommarsäsongen (1.4.2024 - 31.10.2024). Personer bosatta i Saltvik kan gratis erhålla tagg för tillträde till isrummet. Övriga personer kan erhålla tillträde...
Läs mer om Ismaskinen är igångsatt

Saltvik informerar april 4/2024

Klicka på bilagan här intill för att läsa aprilnumret av Saltvik informerar.
Läs mer om Saltvik informerar april 4/2024

Kalender

Kommunstyrelsen sammanträder

17.6
-
Saltviks kommunkansli, Nääs

Tekniska nämnden sammanträder

26.6
-
Saltviks kommunkansli, Nääs

Äldreomsorgsnämnden sammanträder

21.8
-
Sunnanberg vårdhem

Utbildningsnämnden sammanträder

21.8
-
Saltviks kommunkansli, Nääs

Kommunstyrelsen sammanträder

26.8
-
Saltviks kommunkansli, Nääs