Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Saltviksvy

Startsida

I Saltvik strävar vi mot toppen. Med Ålands högsta berg inom kommunens gränser tror vi att det ligger i våra gener. Vi är inte alltid bäst, men vår strävan är att ligga på topp. Ibland lyckas vi. Ibland är vi till och med etta.

I Saltvik går vi gärna vår egen väg. Samtidigt vet vi att ensam inte är stark och styrkan ligger i att ha goda relationer och fruktbara samarbeten.

Välkommen till Saltvik - platsen för dig!

Nyheter

Allmän brandsyn av inkvarteringsanläggningar

Enligt räddningslagen så skall regelbunden brandsyn förrättas i alla inkvarteringsanläggningar såsom hotell, vandrarhem, gästhem och motsvarande lokaler. Brandsyneintervallen varierar mellan 1-3 år...
Läs mer om Allmän brandsyn av inkvarteringsanläggningar ›

Information om "VARNING FÖR SKOGSBRAND"

Räddningsmyndigheten vill påminna om att skogbrandvarning utfärdas och dras tillbaka från den tidpunkt som kontinuerligt anges på Meteorologiska Institutets hemsida www.fmi.fi/sv. Under tid som...
Läs mer om Information om "VARNING FÖR SKOGSBRAND" ›

Bokslut 2021

Kommunfullmäktige godkände Bokslut 2021 vid sitt möte i måndags 16 maj 2022 (§25). Bokslutet finns att läsa här på hemsidan under Kommunen/Förvaltning & Ekonomi/Bokslut.
Läs mer om Bokslut 2021 ›

Saltvik informerar maj 5/2022

Klicka på bilagan här intill för att läsa majnumret av Saltvik informerar.
Läs mer om Saltvik informerar maj 5/2022 ›

Saltvik informerar april 4/2022

Klicka på bilagan här intill för att läsa aprilnumret av Saltvik informerar.
Läs mer om Saltvik informerar april 4/2022 ›
Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 12.4.2022