Befolkningsskydd

Har du frågor om befolkningsskyddet?

Befolkningsskyddet koordineras av Räddningsområde Ålands landskommuner.
Kontaktperson för Saltvik är befolkningsskyddsinspektör Dina Friberg.