Kalender

Äldreomsorgsnämnden sammanträder

-
Sunnanberg vårdhem

INVIGNING AV VÅRA TVÅ NYA UTEGYM

-
Kvarnbo, vid tennisplan

INVIGNING AV VÅRA TVÅ NYA UTEGYM

-
Solbacka

Bebisbibba

-
Saltviks bibliotek, Rangsby skola

Kommunfullmäktige sammanträder obs. tid och plats

-
Ödkarby skola matsalen

Kommunstyrelsen sammanträder

-
Saltviks kommunkansli, Nääs

Utbildningsnämnden sammanträder

-
Saltviks kommunkansli, Nääs

Seniorcafé

-
Boogården

Byggnads- och miljönämnden sammanträder

-
Saltviks kommunkansli, Nääs

Äldreomsorgsnämnden sammanträder

-
Sunnanberg vårdhem

Tekniska nämnden sammanträder

-
Saltviks kommunkansli, Nääs

Kommunstyrelsen sammanträder

-
Saltviks kommunkansli, Nääs

Utbildningsnämnden sammanträder

-
Saltviks kommunkansli, Nääs

Kommunstyrelsen sammanträder

-
Saltviks kommunkansli, Nääs

Kommunstyrelsen sammanträder

-
Saltviks kommunkansli, Nääs

Kommunstyrelsen sammanträder

-
Saltviks kommunkansli, Nääs

Kommunstyrelsen sammanträder

-
Saltviks kommunkansli, Nääs

Kommunstyrelsen sammanträder

-
Saltviks kommunkansli, Nääs

Kommunstyrelsen sammanträder

-
Saltviks kommunkansli, Nääs

Kommunstyrelsen sammanträder

-
Saltviks kommunkansli, Nääs