Förvaltning

Det är valda politiker som beslutar hur kommunen ska organiseras och vad kommunen ska satsa på. Genom allmänna val vart fjärde år anger medborgarna den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige. I kommunstyrelse och övriga nämnder finns motsvarande mandatfördelning.
De flesta politikerna är fritidspolitiker och har ett annat arbete vid sidan av sitt politiska uppdrag.

Under menyvalet förtroendevalda kan du läsa närmare om hur din kommun styrs.