Stopptider och annonsavgifter för Saltviks infoblad

Nummer  Månad        Stoppdatum för material   Utdelningsdatum  
5/2024 maj torsdag 11.4.2024 torsdag 25.4.2024
6/2024 juni torsdag 16.5.2024 torsdag 30.5.2024
7-8/2024 juli-augusti torsdag 6.6.2024 torsdag 20.6.2024
9/2024 september torsdag 15.8.2024 torsdag 29.8.2024
10/2024 oktober torsdag 12.9.2024 torsdag 26.9.2024
11/2024 november torsdag 17.10.2024 torsdag 31.10.2024
12/2024 december torsdag 14.11.2024 torsdag 28.11.2024

Dessa tider är preliminära och kan ändras under året.

Ändringar meddelas via hemsidan samt i mån av möjlighet i Saltvik Informerar. 
Annonsmaterial tas helst emot i elektronisk form till info@saltvik.ax.
Avgifter för annonsering finns som bilaga här intill på sidan.
För material som levereras efter utsatt stoppdatum faktureras en extra avgift om 20 euro.