Stipendier att söka för dig som gått ut grundskolan

Utbildningsnämnden beslutar årligen om fördelningen av de tillgängliga stipendiemedlen, detta görs i regel på april- eller majmötet.

Du ansöker genom att sända en på egen hand formulerad ansökan till info@saltvik.ax.

För närmare information om ansökningstider, vilka handlingar och uppgifter som skall bifogas samt vilka kriterier som bör uppfyllas, se kommunens infoblad i februari - april.

Via den här länken kommer du till kommunens infoblad

Hjördis Gottbergs minnesfond

Du som gått ut Rangsby skola och studerar vid en yrkes- eller högskola vars normala studietid är minst tre år, kan ansöka om stipendium ur Hjördis Gottbergs minnesfond. En och samma student kan få ett stipendium högst två gånger.

Ulla och Ruben Nordmans stipendiefond

Detta stipendium kan sökas av dig (ungdom) som har anknytning till Saltviks kommun och med framgång bedriver universitets- eller högskolestudier eller därmed jämförbara studier. En och samma person kan erhålla stipendium högst två gånger under sin studietid.