Äldreomsorgsnämnden sammanträder

Äldreomsorgsnämnden sammanträder preliminärt.

Plats:
Sunnanberg vårdhem
Inträffar: