Äldreomsorgsnämnden sammanträder

Äldreomsorgsnämnden sammanträder preliminärt

Plats:
Sunnanberg vårdhem, Kvarnbo
Inträffar:
-