Byggnads- och miljönämnden sammanträder

Byggnads- och miljönämnden sammanträder preliminärt

Plats:
Kommungården i Nääs
Inträffar:
-