Byggnads- och miljönämnden sammanträder

Byggnads- och miljönämnden sammanträder preliminärt

Plats:
Saltviks kommunkansli, Nääs
Inträffar:
- -