Inskrivning till skolorna läsåret 2023 - 2024

Inskrivning till skolorna läsåret 2023 - 2024 kommer att hållas i skolorna i Saltvik:

Ödkarby och Rangsby skola

torsdag 23 mars 2023 kl. 18.30.

Information ges om:

  • Skolan, verksamheten och utrymmena
  • Skolans roll, elevens roll och hemmets roll i det skolarbete som väntar era barn - våra elever -
  • Nytt på gång.

På hemsidan finns även information om arbetsplaner, läsårets arbetstider och dylikt. Till mötet skall vårdnadshavarna ha med sig ifylld inskrivningsblankett med kontaktuppgifter. Blanketten delas ut på daghemmen och kan även skrivas ut från www.saltvik.ax. Passa gärna på att ställa frågor om det är något ni undrar över. Information kommer även att ges gällande fritidshemsverksamheten (eftis) som, i första hand, är till för eleverna i årskurs 1 och 2.

Plats:
Ödkarby- och Rangsby skolor
Inträffar:
-