Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige har preliminärt sammanträde

Plats: 

Kommungården i Nääs
1.2.2021 19:00
8.3.2021 19:00
12.4.2021 19:00
17.5.2021 19:00
7.6.2021 19:00
Publicerad 14.12.2020
Uppdaterad 14.12.2020