Kommunfullmäktige sammanträder obs. tid och plats

Kommunfullmäktige sammanträder preliminärt
Målseminarium

Plats:
Ödkarby skola matsalen
Inträffar:
- - -