Kommunstyrelsen sammanträder

Kommunstyrelsen har preliminärt sammanträde, budgetbehandling.

Plats: 

Kommungården i Nääs
18.10.2021 09:00 till 16:00
Publicerad 25.5.2021
Uppdaterad 25.5.2021