Kommunstyrelsen sammanträder

Kommunstyrelsen sammanträder preliminärt.

Plats:
Saltviks kommunkansli, Nääs
Inträffar: