Kommunstyrelsen sammanträder

Kommunstyrelsen har sammanträde.

Plats: 

Kommungården i Nääs
18.1.2021 17:00 till 20:00
15.2.2021 17:00 till 20:00
15.3.2021 17:00 till 20:00
19.4.2021 17:00 till 20:00
10.5.2021 17:00 till 20:00
14.6.2021 17:00 till 20:00
Publicerad 14.12.2020
Uppdaterad 14.12.2020