Tekniska nämnden sammanträder

Tekniska nämnden sammanträder preliminärt.

Plats:
Kommungården i Nääs
Inträffar:
-