Information om covid-19 (Coronaviruset)

Håll dig uppdaterad om förändringar av pandemiläget och de restriktioner och regler som gäller genom att besöka Landskapsregeringens sida för samlad och uppdaterad information.
Följ länken för att komma till Landskapsregeringens hemsida med aktuell Coronainformation

Äldreomsorgen, skolor och daghem informerar direkt till berörda invånargrupper vad som gäller. Frågor om gällande rekommendationer och restriktioner riktas direkt till respektive enhet eller till kommunkansliet.

Håll avstånd, tvätta händerna, använd munskydd och håll dig hemma om du har minsta sjukdomssymptom.
Om du har symptom kan du ringa till ÅHS Coronatelefon, telefonnummer +358 18 535 313 för instruktioner och råd, vardagar kl. 8 - 16, lördag, söndag och helgdagar kl. 9 - 16.

Covid-19 information in other langauges:

https://www.regeringen.ax/nyheter/covid-19-information-pa-andra-sprakcovid-19-information-other-langauges

Publicerad 5.1.2022
Uppdaterad 5.1.2022