2 Blåsippor

Socialservice

Alla människor behöver nu och då hjälp och stöd för att få vardagslivet att fungera. Här hittar Du information om kommunens tjänster inom barn- och familjefrågor, omsorg, handikappfrågor och övriga stödformer.

Socialkansliets personal arbetar utgående från att invånarna i Saltvik får tillgång till en trygg, välfungerande och individuell service där respekt, trygghet och ett bra bemötande är ledorden.

Socialnämnden

Socialförvaltningen ansvarar för ordnandet av den lagstadgade sociala servicen till kommuninvånarna under ledning av social- och omsorgsnämnden.

Social- och omsorgsnämnden skall arbeta för att främja invånarnas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande och främja deras initiativförmåga samt för att skapa förutsättningar för grundtrygghet, säkra utkomstmöjligheter och bistå i olika livssituationer.

Socialsekreteraren fungerar som föredragande i social- och omsorgsnämnden.

Kommunen har även samarbeten med andra kommuner och organisationer på Åland

Personal

Socialkansliet finns i kommunhuset på Lillängs 14 i Nääs. Vid socialkansliet jobbar en socialsekreterare och en socialarbetare. Dessutom finns familjearbetarna tillgängliga för alla kommuninvånare.

För att tillgodose den bästa betjäningen ber vi Er alltid boka tid för besök på förhand. Personalen har även telefontid som Du kan hitta under respektives kontaktinformation.

Vid akuta barnskyddsärenden utanför tjänstetid ta kontakt med Ålands polismyndighet eller räddningstjänst på telefonnummer 112.

Klientombudsman

Patient- och klientombudsmannen ger råd och hjälp i frågor som gäller klienters rättigheter inom socialvården.

På Åland finns klientombudsmannen vid Ålands ombudsmannamyndighet. Tid för besök måste alltid bokas på förhand.

Mer information om patient- och klientombudsmannen hittar du hos Ålands Ombudsmannamyndighet.

Kommunkansliet på kartan

I kommunkansliet finns förutom allmänna förvaltningen även social-, bildnings-, byggnads- och tekniska kanslierna.

 

Publicerad 6.9.2019
Uppdaterad 14.5.2020