Byggnads-, och miljönämnden sammanträder

Byggnads-, och miljönämnden sammanträder preliminärt

Plats:
Saltviks kommunkansli, Nääs
Inträffar:
- - - - -