Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige sammanträder preliminärt.

Plats:
Kommungården i Nääs
Inträffar:
-