Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Allmän brandsyn av inkvarteringsanläggningar

Enligt räddningslagen så skall regelbunden brandsyn förrättas i alla inkvarteringsanläggningar såsom hotell, vandrarhem, gästhem och motsvarande lokaler. Brandsyneintervallen varierar mellan 1-3 år beroende på antalet bäddplatser.

Ägare/verksamhetsansvariga uppmanas att kontakta räddningsmyndigheten för att boka in tid för syn på telefon 018-329 175 alt. e-post raddning@jomala.ax.

Publicerad 20.5.2022
Uppdaterad 20.5.2022