Bokslut 2021

Kommunfullmäktige godkände Bokslut 2021 vid sitt möte i måndags 16 maj 2022 (§25).
Bokslutet finns att läsa här på hemsidan under Kommunen/Förvaltning & Ekonomi/Bokslut.