Fortsatt servering av lokalproducerad mat i våra kök

Våra kommunala kök har av Ålands landskapsregering beviljats kostnadsersättningsstöd för att under en dag i veckan i 10 veckor servera axganmåltider.

Detta enligt beslut från Näringsavdelningen/Jordbruksbyrån (ÅLR 2023/4384) med motiveringen: ”I enlighet med ansökan om kostnadsersättningsstöd och i enlighet med landskapsregeringens principer om tillfälligt kostnadsersättningsstöd till kommunala offentliga kök för servering av måltider producerade från uteslutande åländska råvaror.”

Vi har sedan många år tillbaka haft en dagordning, utifrån beslut taget av kommunfullmäktige, där vi vid inköp av råvaror prioriterar lokalproducerat och i mån av möjlighet även ekologiskt. Med hjälp av det här stödet ser vi en möjlighet att vidareutveckla våra måltider och öka andelen lokalproducerade råvaror.

Med vänlig hälsning,

Peter Holm