Saltviks kommunkansli ser helst att besök förbokas.

Vi uppmanar till att boka eventuella besök i förväg och vi hjälper gärna till via telefon och e-post. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid huvudingången under kontorstid och övrig tid i brevlåda vid infarten till kommunkansliet. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. 

Nyhetsbrev för protokoll från Norra Ålands äldreråd

Norra Ålands gemensamma äldreråd har haft sitt första möte 2 juni 2021 och protokollet hittas under rubriken protokoll på den här hemsidan.

Vi har skapat en ny kategori för nyhetsbrev för den som vill läsa protokollen från äldrerådets möten då de publiceras och den som vill prenumerera på dessa måste aktivt välja den kategorin. Den som tidigare har valt att få "alla nyhetsbrev" kommer ändå inte automatiskt att få nytillkomna alternativ som detta. 

Länk till sidan för att hantera prenumerationer av nyhetsbrev

Du hittar mer information om äldrerådet på textsida under Äldreomsorgen.

Länk till textsida om Norra Ålands gemensamma äldreråd

Publicerad 3.6.2021
Uppdaterad 3.6.2021