Saltviks kommunkansli ser helst att besök förbokas.

Med anledning av ökad smittspridning betjänar vi helst på distans. Vi uppmanar till att boka eventuella besök i förväg och vi hjälper gärna till via telefon och e-post. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid huvudingången under kontorstid och övrig tid i brevlåda vid infarten till kommunkansliet. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. 

Uthyrning av idrottshallar och fritids-/hobbyverksamhet

I enlighet med Ålands landskapsregerings beslut (79 S3) 6.5.2021 gäller följande rekommendationer:
Hobby- och fritidsverksamhet för vuxna i kommunens idrottshallar tillåts för upp till 20 personer (50 personer om man följer landskapsregieringens anvisning om förhindrande av coronasmitta) under perioden 6.5-20.5.2021. Detta betyder att vi i Saltvik har fritidsaktiviteter både inne och ute för barn och ungdomar samt att det går att boka träningstider i våra hallar.

Socialvården på Åland samordnas 1.1.2021

Socialvården på Åland samlas från och med nästa år under ett och samma tak.

Kommunernas socialkanslier förs över till kommunalförbundet Kommunernas socialtjänst, eller kort och gott KST (tidigare Ålands omsorgsförbund).
 

Från och med den 1 januari 2021 sköter KST service inom bland annat:

• Tidigt stöd för barn och familj

• Moderskapsunderstöd

• Barnskydd

• Missbrukarvård

• Faderskapserkännanden

• Våld i nära relationer

• Avtal om vårdnad och umgänge

• Handikappservice

• Medling i äktenskapsfrågor

• Stöd för rörligheten

• Utkomststöd

• Färdtjänst

• Specialomsorg

• Stöd för närståendevård (under 65 år)

 

Fältarna, Tallbacken och Beroendemottagningen blir också delar av KST.
 

Barnomsorgen (inklusive hemvårdsstödet) och äldreomsorgen kommer fortsättningsvis att ordnas av din hemkommun.
 

Du som redan är klient inom socialvården behöver inte göra något. Ditt klientskap överförs automatiskt till KST med stöd av lag.

Om du har frågor om ditt klientskap och funderingar om hur det påverkas av samordningen, vänder du dig till ditt hemkommuns socialkansli ännu under detta år.
 

Om du har allmänna frågor om KSTs kommande verksamhet kan du vända dig till KST via info@kst.ax eller på telefon 526 600 (växeln).

Kontaktuppgifter från och med 1.1.2021:

Besöks- och postadress: Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn

Växeln: 532 800

E-post: info@kst.ax

Webbplats: www.kst.ax

 

Se även bilaga här intill för mer ingående information om kommunens socialtjänsters sammanslagning till KST

 

Redigerad 24.11.2020, lagt till bilaga med en längre information om KST

Publicerad 23.11.2020
Uppdaterad 24.11.2020