Nyheter

Saltvik informerar december 12/2023

Klicka på bilagan här intill för att läsa decembernumret av Saltvik informerar.

Saltvik informerar november 11/2023

Klicka på bilagan här intill för att läsa novembernumret av Saltvik informerar.

Saltvik informerar oktober 10/2023

Klicka på bilagan här intill för att läsa oktobernumret av Saltvik informerar.

Fortsatt servering av lokalproducerad mat i våra kök

Våra kommunala kök har av Ålands landskapsregering beviljats kostnadsersättningsstöd för att under en dag i veckan i 10 veckor servera axganmåltider. Detta enligt beslut från Näringsavdelningen/...

Saltvik informerar september 9/2023

Klicka på bilagan här intill för att läsa septembernumret av Saltvik informerar.

Medborgarundersökning

Just nu genomför kommunen tillsammans med Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) en medborgarundersökning. Syftet med undersökningen är att kartlägga vad invånarna i Saltvik tycker om kommunen...

Saltvik informerar juli - augusti 7-8/2023

Klicka på bilagan här intill för att läsa sommarnumret av Saltvik informerar.

Saltvik informerar juni 6/2023

Klicka på bilagan här intill för att läsa juninumret av Saltvik informerar.

Saltvik informerar maj 5/2023

Klicka på bilagan här intill för att läsa majnumret av Saltvik informerar.

Saltvik informerar april 4/2023

Klicka på bilagan här intill för att läsa aprilnumret av Saltvik informerar.

Saltvik informerar mars 3/2023

Klicka på bilagan här intill för att läsa marsnumret av Saltvik informerar.

Saltvik informerar februari 2/2023

Klicka på bilagan här intill för att läsa februarinumret av Saltvik informerar.

Saltvik informerar januari 1/2023

Klicka på bilagan här intill för att läsa januarinumret av Saltvik informerar.

Saltvik informerar december 12/2022

Klicka på bilagan här intill för att läsa decembernumret av Saltvik informerar.

Saltvik informerar november 11/2022

Klicka på bilagan här intill för att läsa novembernumret av Saltvik informerar.

Nytt telefonsystem

Idag, tisdagen den 11 oktober 2022, implementerar kommunen ett nytt telefonsystem vilket tillfälligt kan medföra vissa störningar i telefonin.   Vissa telefonnummer inom kommunens verksamheter kommer...

Saltvik informerar oktober 10/2022

Klicka på bilagan här intill för att läsa oktobernumret av Saltvik informerar.

Saltvik informerar september 9/2022

Klicka på bilagan här intill för att läsa septembernumret av Saltvik informerar.

Saltvik informerar juli-augusti 7-8/2022

Klicka på bilagan här intill för att läsa juli-augustinumret av Saltvik informerar.

Saltvik informerar juni 6/2022

Klicka på bilagan här intill för att läsa juninumret av Saltvik informerar.

Bokslut 2021

Kommunfullmäktige godkände Bokslut 2021 vid sitt möte i måndags 16 maj 2022 (§25). Bokslutet finns att läsa här på hemsidan under Kommunen/Förvaltning & Ekonomi/Bokslut.

Saltvik informerar maj 5/2022

Klicka på bilagan här intill för att läsa majnumret av Saltvik informerar.

Saltvik informerar april 4/2022

Klicka på bilagan här intill för att läsa aprilnumret av Saltvik informerar.

Saltvik informerar mars 3/2022

Klicka på bilagan här intill för att läsa marsnumret av Saltvik informerar.

Saltvik informerar februari 2/2022

Klicka på bilagan här intill för att läsa februarinumret av Saltvik informerar.