Saltviks kommun begär in anbud på skolskjutsarna under läsåret 2021-2022. Anbudshandlingar hämtas från Norra Ålands utbildningsdistrikt (NÅUD) vid förbundskansliet i Grelsby (se adress nedan).  ...