Uppgifter till arvodesutbetalningar, förtroendevalda