Medborgarundersökning

Just nu genomför kommunen tillsammans med Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) en medborgarundersökning. Syftet med undersökningen är att kartlägga vad invånarna i Saltvik tycker om kommunen som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till insyn och inflytande. Undersökningens resultat ska ligga till grund för arbetet med att förbättra kvaliteten på kommunens verksamheter och därmed öka medborgarnas nöjdhet med kommunen som boningsort.

Insamlingen av data för undersökningen genomförs med en postal enkät, med möjlighet att i första hand fylla i formuläret elektroniskt.

Vid frågor kontakta kanslisekreterare Marika Holmström på telefon 018-489017 eller e-post marika.holmstrom@saltvik.ax.