Lekpark

I Haraldsby finns en lekpark för barn i åldern 2-5 år. Här kan ditt barn leka under översyn av parkens personal. Lekparken bedrivs i Folkhälsans regi med stöd av kommunalt bidrag. Lekparken har två personal anställda.

Lekparkens öppethållningstider:

Måndag till torsdag klockan 9.00 - 12.30 (från hösten 2023), barnet får delta i lekparken 3 timmar per dag.

Avgiften är 175 euro per termin och barn, lägre avgift om barnet deltar kortare period. Hemvårdsstödet påverkas inte av att barnet är i parken. 

I parken får barnen leka och ha roligt tillsammans. Lekparken är belägen vid byagården som ligger naturskönt med skog runt omkring. Barnen går ibland på korta skogsutfärder och små vandringar. Barnen äter lunch på byagården som de har med sig hemifrån.

Lekparkens öppettider följer skolans terminer och lov, förutom terminsstarten som är den 1 september och terminsavslutningen som är den 31 maj.

 Vill du anmäla ditt barn till parken? Kontakta då lekparkens föreståndare Inger Gammel tel. 0400-691 198.

Folkhälsans lekpark

i Haraldsby.

Lekparkens föreståndare

Telefon +358400691198